Verslag9

Het verslag over het bezoek aan Huize Ten Dries

Gespreksleider/voorzitter: Mandy Barra
Verslaggever: Charlotte Bultiauw
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Iedereen was aanwezig.

De volgende agendapunten kwamen aan bod:

Planning tot de kerstvakantie
-Verdelen in groepen:
Groep 1: Mandy, Stefanie, Anasthasia en mezelf
Groep 2: Sarah, Tatiana, Jan en Mathijs
-Bezoek op woensdag 19/11/08 aan de Engelenhoeve te St. -Denijs (groep 1).
-Vastleggen van een bezoek aan Klerken (groep 2).
-Het maken van een vragenlijst zowel voor groep 1 als voor groep 2.

Afspraken omtrent het individueel gesprek:
-De week van 8 december.
-De datum werd vastgelegd.

Verder dient elk van ons een individueel verslag te maken tegen uiterlijk 24/11/08.
Meer uitleg naar inhoud en opmaak werd gegeven door Mevr. Dessein, onze gespreksbegeleider:

1) Inhoud (zie cursus SOVA pg 2)

Het verslag= basisvaardigheden op 4 gebieden bespreken + het resultaat van de
leerstijltest KOLB.

-Communicatie:
Exploratievaardigheden (luisteren, parafraseren, vragen stellen, concretiseren, doorvragen en samenvatten)
Reactievaardigheden (assertiviteit, feedback geven, mening formuleren, assertief reageren, ideeën, gevoelens en verwoorden)
Mondelinge communicatie (telefoneren, presenteren, interviewen)
Schriftelijke communicatie (brief schrijven, mail sturen, verslag maken, rapport schrijven)

-Functioneren in groep:
Procesgerichte competenties (groepsrollen herkennen en het situeren van eigen plaats in groep) Taakberichte competenties (deelnemen aan een overleg, vergadering voorbereiden en leiden)

-Projectmatig werken: Relevante informatie m. b. t. het project verzamelen en het opmaken van een werkplan.

-Zelfsturend leren: Zelfbeeld= formuleren van eigen kernkwaliteiten.
Leren= het analyseren van eigen leerstijl a. d .h. v. de leerstijltest KOLB.

2) Opmaak (zie cursus SOVA pg 13 gele blaadjes).

3) Tussentijds persoonlijk rapport (zie pg 14)= uw verslag en resultaat van de test.

Planning

Woensdag 19/11/08:
Bezoek Engelenhoeve voor groep 1 en het op punt stellen van de wiki voor groep 2.

Maandag 24/11/08:
Bespreking bezoek groep 1 en mededeling van de wiki door groep 2.

Dinsdag 25/11/08:
Het vastleggen van een bezoek aan Klerken voor groep 2.

Woensdag 26/11/08:
Bespreking bezoek groep 2 en alle info omtrent de verschillende bezoeken samenvoegen (in ppt).

Maandag 1/12/08:
Taakverdeling voor de ppt en voorstellingen meedelen.

Woensdag 3/12/08:
Ppt presenteren en deze aanpassen indien mogelijk.

Maandag 8/12/08:
Het nemen van praktische afspraken.

Woensdag 10/12/08:
Presentatie van onze ppt te Huize Ten Dries.

Maandag 15/12/08:
Evaluatie van de ppt.
2 groepsevaluaties

Woensdag 17/12/08:
Feedback geven.
Ingaan op de tips die we gekregen hebben bij de voorstelling in Huize Ten Dries en van onze gespreksbegeleider Mevr. Dessein.

Vragenlijst
Bezoek aan Engelenhoeve

1 Werking

Wat doen jullie precies?

Wat is het doel waaraan jullie werken?

2 Doelgroep

Tot welke doelgroep richten jullie zich?

3 Therapies en activities

Wat is typerend voor hippotherapie? Werkt men met eenzelfde paard of zijn er meerdere die ter beschikking worden gesteld?

Wat is volgens u het verschil tussen AAA en AAT?

Bestaat er mogelijkheid tot het combineren van AAA met AAT?

Organiseren jullie ook activiteiten? Zo ja, welke?

4 Link naar ons project

Wat zou er volgens u mogelijk te realiseren zijn naar ons project toe?

Hebben jullie contact met de buurt?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License