Verslag9

Het verslag over het bezoek aan Huize Ten Dries

Gespreksleider/voorzitter: Mandy Barra
Verslaggever: Charlotte Bultiauw
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Iedereen was aanwezig.

De volgende agendapunten kwamen aan bod:

Planning tot de kerstvakantie
-Verdelen in groepen:
Groep 1: Mandy, Stefanie, Anasthasia en mezelf
Groep 2: Sarah, Tatiana, Jan en Mathijs
-Bezoek op woensdag 19/11/08 aan de Engelenhoeve te St. -Denijs (groep 1).
-Vastleggen van een bezoek aan Klerken (groep 2).
-Het maken van een vragenlijst zowel voor groep 1 als voor groep 2.

Afspraken omtrent het individueel gesprek:
-De week van 8 december.
-De datum werd vastgelegd.

Verder dient elk van ons een individueel verslag te maken tegen uiterlijk 24/11/08.
Meer uitleg naar inhoud en opmaak werd gegeven door Mevr. Dessein, onze gespreksbegeleider:

1) Inhoud (zie cursus SOVA pg 2)

Het verslag= basisvaardigheden op 4 gebieden bespreken + het resultaat van de
leerstijltest KOLB.

-Communicatie:
Exploratievaardigheden (luisteren, parafraseren, vragen stellen, concretiseren, doorvragen en samenvatten)
Reactievaardigheden (assertiviteit, feedback geven, mening formuleren, assertief reageren, idee├źn, gevoelens en verwoorden)
Mondelinge communicatie (telefoneren, presenteren, interviewen)
Schriftelijke communicatie (brief schrijven, mail sturen, verslag maken, rapport schrijven)

-Functioneren in groep:
Procesgerichte competenties (groepsrollen herkennen en het situeren van eigen plaats in groep) Taakberichte competenties (deelnemen aan een overleg, vergadering voorbereiden en leiden)

-Projectmatig werken: Relevante informatie m. b. t. het project verzamelen en het opmaken van een werkplan.

-Zelfsturend leren: Zelfbeeld= formuleren van eigen kernkwaliteiten.
Leren= het analyseren van eigen leerstijl a. d .h. v. de leerstijltest KOLB.

2) Opmaak (zie cursus SOVA pg 13 gele blaadjes).

3) Tussentijds persoonlijk rapport (zie pg 14)= uw verslag en resultaat van de test.

Planning

Woensdag 19/11/08:
Bezoek Engelenhoeve voor groep 1 en het op punt stellen van de wiki voor groep 2.

Maandag 24/11/08:
Bespreking bezoek groep 1 en mededeling van de wiki door groep 2.

Dinsdag 25/11/08:
Het vastleggen van een bezoek aan Klerken voor groep 2.

Woensdag 26/11/08:
Bespreking bezoek groep 2 en alle info omtrent de verschillende bezoeken samenvoegen (in ppt).

Maandag 1/12/08:
Taakverdeling voor de ppt en voorstellingen meedelen.

Woensdag 3/12/08:
Ppt presenteren en deze aanpassen indien mogelijk.

Maandag 8/12/08:
Het nemen van praktische afspraken.

Woensdag 10/12/08:
Presentatie van onze ppt te Huize Ten Dries.

Maandag 15/12/08:
Evaluatie van de ppt.
2 groepsevaluaties

Woensdag 17/12/08:
Feedback geven.
Ingaan op de tips die we gekregen hebben bij de voorstelling in Huize Ten Dries en van onze gespreksbegeleider Mevr. Dessein.

Vragenlijst
Bezoek aan Engelenhoeve

1 Werking

Wat doen jullie precies?

Wat is het doel waaraan jullie werken?

2 Doelgroep

Tot welke doelgroep richten jullie zich?

3 Therapies en activities

Wat is typerend voor hippotherapie? Werkt men met eenzelfde paard of zijn er meerdere die ter beschikking worden gesteld?

Wat is volgens u het verschil tussen AAA en AAT?

Bestaat er mogelijkheid tot het combineren van AAA met AAT?

Organiseren jullie ook activiteiten? Zo ja, welke?

4 Link naar ons project

Wat zou er volgens u mogelijk te realiseren zijn naar ons project toe?

Hebben jullie contact met de buurt?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License