Verslag 7

Het verslag over het bezoek aan Huize Ten Dries

Gespreksleider/voorzitter: Anastacia Dewitte
Verslaggever: Mandy Barra
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Iedereen was aanwezig.

De volgende agendapunten kwamen aan bod:

-Antwoord op de verstuurde mails.
-Tatiana: Klerken: Enkel laten melden wanneer we gaan.
-Sarah: Engelenhoeve: voor bezoek moeten we hen telefonisch contacteren.
-Matthijs: heeft een bundel van kinderboerderij. Momenteel niet echt relevant, misschien wel voor na Nieuwjaar (activiteiten).
-Vervolgens heeft Anastacia gebeld naar de Engelenhoeve en een afspraak gemaakt voor 19/11 tussen 14.30 en 15.00. Er zullen geen cliënten aanwezig zijn (door de winter) maar we zullen wel uitleg krijgen over de omgang met dieren als er mensen komen. (Te Sint-Denijs)
-Tatiana zal bellen naar Klerken.
-Gewerkt aan de wiki + uitleg over de wiki.
-Hélène heeft met mevr. Dessein de ppp overlopen en aangepast.

Agendapunten voor de volgende keer:
-Beginnen zoeken wat we kunnen doen (werkplanning)

Planning

Woensdag 19/11/08:
Bezoek Engelenhoeve voor groep 1 en het op punt stellen van de wiki voor groep 2.

Maandag 24/11/08:
Bespreking bezoek groep 1 en mededeling van de wiki door groep 2.

Dinsdag 25/11/08:
Het vastleggen van een bezoek aan Klerken voor groep 2.

Woensdag 26/11/08:
Bespreking bezoek groep 2 en alle info omtrent de verschillende bezoeken samenvoegen (in ppt).

Maandag 1/12/08:
Taakverdeling voor de ppt en voorstellingen meedelen.

Woensdag 3/12/08:
Ppt presenteren en deze aanpassen indien mogelijk.

Maandag 8/12/08:
Het nemen van praktische afspraken.

Woensdag 10/12/08:
Presentatie van onze ppt te Huize Ten Dries.

Maandag 15/12/08:
Evaluatie van de ppt.
2 groepsevaluaties

Woensdag 17/12/08:
Feedback geven.
Ingaan op de tips die we gekregen hebben bij de voorstelling in Huize Ten Dries en van onze gespreksbegeleider Mevr. Dessein.

Vragenlijst
Bezoek aan Engelenhoeve

1 Werking

Wat doen jullie precies?

Wat is het doel waaraan jullie werken?

2 Doelgroep

Tot welke doelgroep richten jullie zich?

3 Therapies en activities

Wat is typerend voor hippotherapie? Werkt men met eenzelfde paard of zijn er meerdere die ter beschikking worden gesteld?

Wat is volgens u het verschil tussen AAA en AAT?

Bestaat er mogelijkheid tot het combineren van AAA met AAT?

Organiseren jullie ook activiteiten? Zo ja, welke?

4 Link naar ons project

Wat zou er volgens u mogelijk te realiseren zijn naar ons project toe?

Hebben jullie contact met de buurt?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License