Verslag5

Het dierenzorgproject

maandag 20 oktober 2008
POWERPOINT PRESENTATIES
Gespreksleider/ voorzitter: Stefanie Cattryse
Begeleider: Leen Dessein

AGENDA:

1.Bespreken van de werkwijze van woensdag 15 oktober (het maken van de ppt-presentatie): Had iedereen genoeg tijd? Zijn de taken goed verdeeld? Heeft iedereen een goed gevoel bij het eindproduct?
2.Het voorstellen van de presentaties zelf in de bibliotheek: de 3 groepjes kwamen één voor één aan bod om hun deel ( dieren & opvoeding - therapiëen - kinderboerderij) te presenteren.
De groepjes waren als volgt samengesteld:
-Mathijs, Sarah & Tatiana
-Mandy, Hélène & Charlotte
-Anasthasia, Stefanie & Jan
3.Geven van feedback na elke presentatie ( zowel individuele feedback als commentaar op het geheel )
4.Kiezen van een naam voor de wiki-website
DE PRESENTATIES ZELF
1.Mathijs, Sarah en Tatiana beten de spits af en gaven ons uitleg over het opvoeden (Het systeem van bijzondere jeugdzorg ) en hoe dieren hierbij betrokken werden. Mathijs verzorgde vooral uitleg over het eerste deel ( de bijzondere jeugdzorg ), terwijl Sarah en Tatiana vooral verwezen naar teksten die ze gevonden hadden op internet en in een magazine.
2.Het groepje van Mandy, Hélène en Charlotte volgde en zij handelden over de verschillende therapiëen. Mandy opende met een korte geschiedenis over Animal Assisted Therapy ( AAT ), en sloot met een verband tussen AAT en Huize TEN DRIES. Tussen inleiding en slot verzorgden Hélène en Charlotte de verschillende soorten therapie (vb dolphinaid, hippotherapie,… )
3.Het afsluitend groepje bestond uit Anasthasia, Stefanie en Jan. Zij gaven ons wat meer uitleg over het begrip 'Kinderboerderij'. Anasthasie leidde in, en gaf ook de basisuitleg. Jan volgde, en vertelde over de verschillende soorten kinderboerderij. Daarna gaf Stefanie uitleg over de emotionele gevolgen die kunnen optreden bij de mens. Anasthasia liet daarna nog weten welke de (minder/niet) geschikte dieren op een kinderboerderij zijn, waarna Stefanie afsloot met de voor- en nadelen.

FEEDBACK

Na elke presentatie werd positieve en negatieve feedback gegeven, op zowel individueel als op collectief vlak. Veel voorkomende individuele feedback was:
-Het gebruiken van stopwoordjes ( eigelijk ). Zo werden ingenomen standpunten ontkracht.
-Het inslikken van de eindklanken, vooral de eind -EN.
-Het te snel spreken, en daardoor buiten adem komen.
-Het verzorgen van het AN. Soms waren nog sporen van dialect aanwezig.
-Er werd een duidelijk volume aangehouden.
-Er werden goede houdingen aan- en goede posities ingenomen.

Groepsfeedback was o.a.:
-Soms vormden de 3 elementen niet 1 geheel. De presentatie bestond uit 3 kleinere presentaties die niet goed met elkaar waren verbonden.
-Als er moest verwezen worden naar elementen die door andere groepen werden behandeld, mag je niet 'Ik weet het niet.' zeggen, maar verwijs je best door naar de desbetreffende groep.
-Er werden goede houdingen aan- en goede posities ingenomen.

HET KIEZEN VAN EEN WIKI-NAAM

De wiki-naam is geworden: prodizo. PRODIZO staat voor PROject DIerenZOrg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License