Verslag4

Projecttitel: Dierenproject in bijzondere jeugdzorg

Aanwezigen: Sara, Stefanie, Hélène, Anna, Tatiana, Mathijs, Jan, Charlotte en Mandy
Plaats: Lokaal 108 en bibliotheek
Uur en datum van vergaderen: maandag van 10h45 tot 12h45 en woensdag van 13h45 tot 17h00
Agendapunten: materiaal verzamelen, powerpoint maken

Maandag 13 oktober 2008
Informatie opzoeken rond 1 thema.
Eerst samenkomen in lokaal 108. Daar bespreken wie wat zou opzoeken:
•Sara, Matthijs en Tatiana: dieren en opvoeding
•Stefanie, Anastashia en Jan: kinderboerderij en omgang met dieren
•Hélène, Charlotte en Mandy: verschillende therapieën met verschillende dieren
Erna informatie opzoeken in de bibliotheek. Iedereen vond voldoende informatie tussen de boeken en op de computer.
Om 12h00 spraken we terug af in het lokaal om de informatie te bespreken.
Woensdag zal ieder groepje een powerpoint maken. Dit over de gevonden informatie.

Woensdag 15 oktober 2008

Eerst bestelden we een lokaal voor de voorstellingen op maandag 20 oktober.
In de vergaderruimte stelde ieder groepje zijn powerpoint – voorstelling samen.
Er werd ook nog bijkomende informatie opgezocht in de bibliotheek.
Nadien werden de powerpoint – voorstellingen nog overlopen binnen ieder groepje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License