Verslag3

Het verslag over het bezoek aan Huize Ten Dries

Gespreksleider/voorzitter: Charlotte Bultiauw
Verslaggever: Tatiana Debruyne en Sarah Devos
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Omstreeks 14u vergaderden we in Huize Ten Dries in Sint Denijs
Iedereen was aanwezig: Mandy, Jan, Mathijs, Sarah, Tatiana, Hélène, Stefanie, Anasthasia en Charlotte.

Woensdag 8/10/2008 gingen we op bezoek naar Huize Ten Dries. De vorige vergadering hebben we een lijst met vragen opgesteld om dan te vragen. Ieder had zijn taak en dat verliep zeer vlotjes.

We begonnen met het stellen van vragen over de doelgroep van Huize Ten Dries. Uit het antwoord werd duidelijk dat Huize Ten Dries een vorm van bijzondere jeugdzorg is. In theorie kunnen er kinderen terecht van 0-18 jaar. Maar dit kan in bepaalde gevallen ook tot 20-21 jaar, dit onder de vorm van begeleid wonen. Momenteel is het jongste kindje een nog een baby’tje maar dit is eerder een uitzondering. Meestal zijn de jongste kindjes 1-2 jaar. De leeftijdscategorieën in de voorziening zijn toch wel vrij gespreid. Er zijn 30 opvang plaatsen in Huize Ten Dries waarvan 6 plaatsen studio’s zijn voor begeleid wonen.

Er zijn dan ook 2 leefgroepen die bestaan uit telkens 15 jongeren. De leefgroepen heten ‘de saffier’ en ‘de toermalijn’, dit zijn 2 edelstenen maar het heeft eigenlijk geen specifieke symbolische betekenis. Er zijn ongeveer 10 begeleiders per leefgroep, een goede communicatie tussen hen is dan ook noodzakelijk. De leefgroepen zijn ook verticaal ingedeeld wat wil zeggen dat er van alle leeftijden wel iemand in de groep zit. Er wordt dan wel op geïndividualiseerde wijze gewerkt zodat alle jongeren toch de nodige aandacht en behoeften hebben. Er is dan ook een aandachtsbegeleider per kind die zich daarmee bezighoudt.
Vroeger was dit niet zo, dan had je 2 verticaal gemengde structuren van 0 tot 10-jarigen en 1 horizontaal gemengde structuur met allemaal ongeveer 16-jarigen. Maar dit systeem was niet altijd zo productief.

Naast Huize Ten Dries zijn er nog twee voorzieningen waar samen nog eens 15 jongeren kunnen opgevangen worden. Dit zijn dan wel dagcentra in tegenstelling tot de residentiële opvang van Huize Ten Dries.

In de voorziening probeert men gezinnen samen te houden. Als er broertjes of zusjes zijn worden die indien mogelijk in dezelfde leefgroep gestoken. Men probeert ook de ouders bij zo veel mogelijk te betrekken. Als er bijvoorbeeld nieuwe kleren gekocht moeten worden, dan probeert men dit altijd samen met de ouders te doen zodat zij nog altijd betrokken worden bij hetgeen hun kinderen doen.

Onze volgende vraag was dan eigenlijk met welke jongeren ze het meest problemen ondervinden. Of daar een constante in te vinden is.
Hun antwoord was dat het vaak met kleine kinderen niet gemakkelijk is maar dat er eigenlijk geen constante te vinden is in de problemen die zich voordoen.

Daarna gingen we over tot de vragen die te maken hadden met het specifieke project. Een kleine stuurgroep houdt zich daar momenteel mee bezig maar dit zou dan onze taak worden. Wij zouden het moeten kunnen uitwerken en hen een goeie basis bezorgen.

Eerst en vooral werd duidelijk dat het project niet verplicht is voor de jongeren. Ze mogen zelf kiezen of ze daar aan willen deelnemen. Niet iedereen moet hetzelfde doen op hetzelfde moment. Zo waren de jongeren woensdag ook elk hun ding aan het doen en was er geen opgelegde activiteit, ze mogen zelf kiezen wat ze doen.

Het project moet ook op meerdere aspecten worden uitgewerkt.
Ten eerste moet het project veel bekender gemaakt worden. Dit zowel naar de jongeren, naar buitenstaanders, naar de pers, naar bedrijven,… Dit kan bijvoorbeeld via een persdossier. Als we bedrijven zouden kunnen aanspreken over ons project dan zou dit ook een eventuele sponsor kunnen zijn.
Sint Denijs is een landelijke gemeente en het is nogal moeilijk om iedereen duidelijk te maken hoe de situatie daar zit. Men ziet deze voorziening vaak met de gedachte van vroegere instellingen en daar wil men door dit project ook iets aan veranderen.

Ten tweede moet het project ook veel beter omkaderd worden. Er moet bij andere organisaties, sectoren,… gezocht worden naar projecten met dieren en hoe zij dit aanpakken. Er moet ook gekeken worden wat er al allemaal bestaat van projecten in die aard. Dit kan dan een invalshoek zijn voor het project dat wij zullen uitwerken.

Ten derde zouden we dit project ook moeten kunnen integreren in een soort van buurtwerking. Dit kan met de scholen, jeugdbewegingen, …

Huize Ten Dries bezit momenteel een paard, een ezel, kippen, konijnen en nog wat andere dieren die nuttig kunnen zijn voor dit project. Momenteel wordt er al een stal gebouwd met hulp van de jongeren. En als zij dat willen mogen zij ook helpen met de weide te kuisen. Maar voor de rest is het project nog vrij recent en nog zeer open. Het is wel zo dat het iets moeilijker wordt voor de allerkleinsten om aan dit project deel te nemen.

Een groot deel van de jongeren uit Huize Ten Dries volgt les in het bijzonder onderwijs wat wil zeggen dat ze vaak een mentale achterstand hebben. Daardoor kun je ze niet op een normale manier benaderden en moet alles heel simpel uitgelegd worden. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van pictogrammen. Je moet ook weten dat al deze jongeren al een ‘kwetsuur’ hebben opgelopen in hun jeugd en zo kunnen ze gevoeliger zijn voor bepaalde zaken. Dit zijn allemaal dingen waar je rekening zal moeten houden in het project.

Na de uitleg over het dierenzorgproject gaf directeur Luc Stock nog een korte schets van hoe Huize Ten Dries nu precies werkt.
We kregen een brochure mee en ook een pedagogisch profiel van de werking. Tatiana heeft deze ingescand en doorgestuurd naar iedereen dus die kunnen jullie dan eens lezen.

Het uitgangspunt van de voorziening is dat iedere mens gelukkig wil zijn, dit is de basispsychologie. Men wil de persoon zelf niet gaan aanpassen, niet in het rijtje laten lopen maar er moet gezocht worden naar wat het beste is voor die persoon.

Huize Ten Dries is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Ze werken op verwijzing van het Comité voor Bijzonder Jeugdzorg en de jeugdrechtbank. Men kan met een probleem terecht bij CBJ en dan zoeken zij naar een oplossing maar jij moet er wel mee akkoord gaan. Het is dus een vrijwillige opname. 75% van de jongeren zijn daar terecht gekomen via het CBJ. Via de jeugdrechtbank is 25% van de jongeren geplaatst in Huize Ten Dries.

Jongeren komen niet terecht in Huize Ten Dries als er geen problematische opvoeding is. Als er een plaats is in de voorziening is er eerst een gesprek. Daar worden de vragen en moeilijkheden behandeld en wordt gekeken wat er aan gedaan kan worden. Er wordt dus een doelstelling opgemaakt. Als er dan een probleem is gaat men niet alleen kijken naar het kind maar ook naar de gezinssituatie.

Toen is Maarten Remmerie, de projectverantwoordelijke, er ook bijgekomen en konden we hem ook wat vragen stellen. Maarten heeft vroeger nog op een manege gewerkt en daar zag hij dat veel mensen die schoolmoe waren kwamen helpen om de paarden te verzorgen.
Daarna zocht hij zaken op over animal assistant therapy maar zag hij dat dit toch niets was voor de voorziening. Het was niet de bedoeling dat ze therapie gingen geven aan de jongeren. Het was wel de bedoeling dat hun welzijn omhoog ging. Wanneer ze voor dieren zorgen leren ze ook zorg opnemen voor zichzelf en anderen.

Dit zal dus onze job zijn om het dierenzorgproject verder uit te werken, bekender te maken en financiële steun zoeken bij bedrijven.

Op 25 oktober is er ook een werkdag in Huize Ten Dries: misschien kan iemand gaan helpen.

Evaluatie + taakverdeling maandag 13/10/’08

Na het bezoek aan Huize Ten Dries besloten we met de ganse groep nog een evalutiegesprek te doen om even kort te overlopen wat we gerealiseerd hadden. We hebben onszelf dus kritisch geëvalueerd en de positieve en minder positieve zaken even op een rij gezet.

Na kort overleg kwamen we dus tot de conclusie dat het bezoek zeer leerrijk was. We hebben veel nieuwe informatie verworven. Zowel over het project en wat ervan verwacht wordt als van de doelgroep en ook nog wat over huis ten dries zelf.
Het gesprek verliep vlot, er waren geen onaangename stiltes. De directeur, Luc Stock, vertelde zeer goed en was ook zeer goed voorbereid. Wij ondervonden door zijn vlot vertellen wel dat onze vragen niet zo goed opgesteld waren en soms ook niet zo doordacht. Onze vragen waar veel te specifiek gericht waardoor ze veelal al beantwoord werden wanneer hij vertelde over het grotere geheel.
Soms moest maar 1 goeie open vraag gesteld worden en er werd een heel eind op doorgevraagd en geantwoord.
De directeur had ook bundels bij zich over Huize Ten Dries en over de pedagogische werking (die naar iedereen werden doorgestuurd) waardoor je ook weer zag dat hij zeer goed voorbereid was. Ook zullen we die bundels goed kunnen gebruiken om nog een beter en concreter zicht te krijgen over Huize Ten Dries.
Sommige onder ons hadden ook een verkeerd beeld over wat Huize Ten Dries nu juist was en door de goede uitleg van de directeur werd dat beeld aangepast en gecorrigeerd.
Ook wanneer er door ons fouten werden gemaakt omtrent de verwoording, bv. Misdadigers, legde Luc Stock goed uit waarom dit fout was zonder dat we het gevoel kregen dat we een blunder van formaat begaan hadden.

Na onze evaluatie hebben we ook al de taakverdeling van maandag gedaan.

- Om 10u45 verzamelen we allen samen in het lokaal.
- Dan vertrekken we samen naar de bibliotheek om zaken op te zoeken over ons onderwerp. Er werden 3 groepjes gevormd die allemaal naar een ander aspect van ons onderwerp zoeken.
o Dieren en opvoeding (Matthijs, Sarah en Tatiana)
o Therapie ( Charlotte, Mandy en Helène)
o Kinderboerderijen,… (Anna, Stefanie en Jan)
- Om 12u15 verzamelen we dan weer in het lokaal om eens te kijken wat we allemaal vonden.
- Daarna stellen we een mail op om te versturen naar de projectverantwoordelijke Maarten Remmerie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License