Verslag20

Verslag woensdag 18 februari 2009

Gespreksleider/ voorzitter: Matthijs
Verslaggever: Tatiana
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Aanwezig: Sarah, Stefanie, Charlotte, Jan, Matthijs en Tatiana
Afwezig: /
Verontschuldigd: Ana en Mandy

Agenda:
Aangepaste datums overlopen
Inleiding verder op punt stellen
PowerPoint chronometreren
Verder werken van de tekst voor de pers

Aangepaste datums overlopen:
Maandag 2 maart: 1ste groep gaat op bezoek naar Huize Ten Dries
Dinsdag 3 maart: 2de groep gaat naar Huize Ten Dries
Maandag 9 maart: Met de hele groep naar Huize Ten Dries voor de mensen van de dagcentra.

Inleiding verder op punt stellen:
We zijn gestart met de inleiding verder aan te passen. We hadden een aantal puntjes meegekregen van leen waar we rekening moesten mee houden.
- Nog meer uitbreiden
- Het is te samengebald
- Het departement en de opleiding moeten erin
- Vermelden dat het voor het vak SOVA is
- Zeggen dat het voorstel van de directeur kwam
- De mogelijkheden en beperkingen
- Onze gedachtegang moet trager verlopen.

Voor de aangepaste en definitieve inleiding zie bijlage 1

PowerPoint chronometreren:
Stefanie en Charlotte stelden de PowerPoint voor omdat zij maandag na de krokusvakantie naar Huize Ten Dries moeten. Het was niet voorbereid en daarom ging het soms misschien wat moeizamer maar we hebben dan samen eens overlopen wat er allemaal in moet.
Het stuk van de bezoeken mag zeer beknopt zijn en daarbij moeten we vooral vertellen wat we geleerd hebben uit deze bezoeken.
MPI:
Het dialogisch werken
Van onderuit werken

Engelenhoeve:
Dat ze vooral activiteiten doen
De effecten zijn deugddoend voor iedereen (ook voor de familie)

Bij de inleiding van de pictogrammen moeten we vooral duidelijk maken dat het de bedoeling is om door middel van deze pictogrammen de jongeren zelfstandiger te laten werken met de dieren.

Verder werken aan de tekst voor de pers:
We hebben ook nog wat verder gewerkt aan de tekst voor de pers.
Aanpassingen zie bijlage 2

Evaluatie:
Het was een zeer hectische vergadering maar er is wel werk verzet geweest. We zijn gestart met werken in twee groepjes, de ene groep aan de inleiding en de andere groep aan de tekst voor de pers, dit ging zeer goed. Daarna begon het wat hectischer te verlopen.
Dit kon misschien verklaard worden doordat twee mensen door omstandigheden wat later waren. Plotseling kregen we dan ook nog de melding dat de eerste groep maandag 2 maart al moest gaan en daar waren we niet helemaal op voorbereid. Maar op het einde is het toch allemaal goed verlopen.
We merken ook allemaal dat structuur zeer belangrijk is en ook heel hard nodig binnen een groep. Zeker binnen onze groep. We proberen daar rekening mee te houden en dit lukt steeds beter.

Volgende vergadering:
Ene helft:
PowerPoint voorstellen in Huize Ten Dries

Andere helft:
PowerPoint oefenen
Tekst voor de pers verder schrijven
Prodizo verder afwerken

Bijlage 1

Inleiding

Goedemorgen,

Wij zijn enkele eerstejaars studenten van de Katho Kortrijk departement Ipsoc. In het kader van onze richting sociaal werk en het vak sociale vaardigheden, hebben we een project kunnen kiezen. Op die manier leren we het werkveld beter kennen.

We kozen voor een project rond dierenzorg dat uitging van Huize Ten Dries. Het was de opdracht van de directie om dit project wat verder te verkennen en dan ook te kijken wat wij als mogelijkheden en beperkingen zagen. We baseerden ons op informatie die we zelf opgezocht hebben en ook op jullie visieteksten. Zo konden we enkele doelstellingen voorop stellen.

Uit jullie visieteksten halen we dat “ hulpverlenen een recht is en in essentie een vorm van samenwerken tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Wij vertalen dit zo: het zorgen voor een dier is een vorm van samenwerken. Concreet kunnen we dit onder andere bereiken door de pictogrammen (die aangeven hoe je met de dieren omgaat) samen met de jongeren te maken. Door deze eventuele samenwerking geef je jongeren meer kansen en groeimogelijkheden. We verwijzen terug naar jullie tekst: Het bouwt een balans tussen voldoening en frustratie, dit door het zoeken van vriendschap, intimiteit en specifiek in dit project door de relatie met dieren. Het werken met dieren kan dus helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Bijlage 2

Persartikel

SINT-DENIJS/ KORTRIJK
In opdracht van Huize Ten Dries hebben acht Katho-studenten een dierenzorgproject helpen uitwerken. Het project ging van start in het academiejaar 2008 – 2009 en richt zich vooral op jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

Huize Ten Dries is een begeleidingstehuis te Sint-Denijs waar maximum 30 jongeren van 0 tot 20 jaar uit de bijzondere jeugdbijstand terecht kunnen. Ze bieden opname en begeleiding samen met twee dagcentra: de Fitting te Harelbeke en de Scharnier te Zwevegem.

In het kader van de hulpverlening wou Huize Ten Dries de mogelijkheid van het werken met dieren verkennen. Om dit te realiseren werkten ze samen met een projectgroep die bestond uit acht studenten van het eerste jaar sociaal werk. De studenten zijn gestart met zoeken naar informatie over werken met dieren. Eerst werd de theoretische kant nader bekeken. Daarna zijn de studenten overgegaan naar het uitwerken van mogelijke ideeën. Ze kwamen tot twee ideeën die verder uitgewerkt zijn, namelijk de pictogrammen en een symbolische adoptiedag.

De studenten werkten samen met de jongeren pictogrammen uit. Deze illustreren hoe je met de dieren omgaat en verzorgt, door verschillende activiteiten eenvoudig voor te stellen. De pictogrammen werden opgedeeld in drie categorieën: voeding, bescherming/veiligheid en verzorging.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License