Verslag2

Het verslag over het bezoek aan Huize Ten Dries

Gespreksleider/voorzitter: Mandy Barra
Verslaggever: Charlotte Bultiauw
Gespreksbegeleider: Claudine Van Der Hoogerstraete
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Omstreeks 10u45 vergaderden we in lokaal 108.
Iedereen was aanwezig: Mandy, Jan, Mathijs, Sarah, Tatiana, Hélène, Stefanie, Anasthasia en mezelf, Charlotte.

De volgende agendapunten kwamen aan bod: Vragenlijst

Afspraken omtrent de beschikbaarheid van vervoer, tijdstip en plaats voor het bezoek aan Huize Ten Dries.

Taakverdeling voor woensdag 8/10/08

We gingen van start met het opmaken van een vragenlijst die we woensdag 8/10/08 zullen nodig hebben. Het bezoek aan Huize Ten Dries zal dan plaatsvinden.
Het brainstormen begon…
Elk van ons kwam met interessante vragen aan bod.
We splitsten de vragen op volgens hun aard in drie categorieën:

1. Werking van de instelling en hun activiteiten

2. Doelgroep

3. Het Dierenzorgproject

In bijlage 1 vindt u de vragenlijst.
Ieder dient een exemplaar te krijgen voor woensdag aanstaande.

Na het opmaken van deze vragenlijst, legden we afspraken vast voor het bezoek aan Huize Ten Dries:

Wanneer: Woensdag 8/10/08

Plaats: Aan de ingang van de IPSOC

Tijdstip: om 1u30

Vervoer: Auto en bus

Verder was er nog de bijkomende taakverdeling voor het bezoek aan de instelling. Opnieuw werd er een voorzitter en een verslaggever aangeduid voor woensdag. Twee personen zullen notities nemen, de rest zal om beurt vragen stellen.

BIJLAGE 1

VRAGENLIJST

1. Werking van de instelling en hun activiteiten

Wanneer u geconfronteerd wordt met problemen hoe lost u deze op?

Welke activiteiten zijn er momenteel om jongeren te begeleiden?

Waaruit bestaan de activiteiten precies?

Met hoeveel mensen werken jullie precies om deze jongeren te begeleiden?

Zullen er nog mensen (verenigingen, scholen…) van buitenaf nodig zijn om het dierenzorgproject mee te realiseren?

Krijgen de jongeren vaak bezoek of is het bezoek onderworpen aan een uurregeling? Indien er een uurregeling is voor deze bezoekers, kunnen wij dan niet deze overnemen en toepassen op ons project gekoppeld aan een buurtwerking?

2. Doelgroep

Tot welke doelgroep is deze instelling gericht? (leeftijdscategorie)

Welke groep jongeren heeft het meest problemen naar begeleiden toe?

Met welke situaties wordt men dan geconfronteerd?

Welke groep heeft er het meest/minst aandacht nodig?

3. Het Dierenzorgproject

Heeft u al eerder een gelijkaardig project gerealiseerd of is dit eerder nieuw? Indien ja, hoe ging het precies in zijn werk?

Is dit project een bijkomstig activiteit of is dit eerder de vervanger van de bestaande activiteiten?

Wat verwacht u precies van dit project?

Hoe ziet u de werking van dieren binnen de al reeds bestaande activiteiten? En hoe kunnen we de buurt erbij betrekken?

Wat bedoelt u precies met een ‘speelbos’? Is dit gekoppeld aan het dierenzorgproject of eerder afzonderlijk?

Zal er dan les gegeven worden in het omgaan met dieren (behandeling van paarden, verzorging van dieren, enz)

Bijkomende vraag
Hoe zal de publicatie naar de pers verlopen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License