Verslag18

11/02/2009

Verslag project 11 – 02 – 2009
Gespreksleider: Ana
Verslaggever: Jan
Aanwezig: Iedereen

15 minuten babbeltijd aan het begin van de vergadering

agenda:

 • Overlopen van de teksten voor de PowerPoint – voorstelling
 • Chronometreren van de PowerPoint - voorstelling
 • Beginnen aan persmap

Teksten voor de voorstelling overlopen:

Bij de inleiding:

 • melden uit welke citaten, visieteksten,… we onze tekst gehaald hebben
 • schrijftaal omzetten in spreektaal – meer verhalend vertellen
 • zorgen dat het niet te beknopt wordt
 • De inleiding van de 2 verschillende voorstelling werd gezamenlijk geschreven ( door Sarah en Stefanie ).
 • Onszelf ook voorstellen ( wie we zijn, en waarom we dit doen )

De voorstelling chronometreren:

 • Aanduiden wat we mondeling vertellen, maar op te PowerPoint weggelaten wordt
 • Bepalen waar de inleiding stopt
 • Weten wie wat zegt
 • Chronometreren:
  • ± 2 min voor vragen na de theorie
  • ± 10 min voor vragen, bedenkingen, … na de voorstelling van de praktische kant
  • powerpoint zelf = ± 8 min

=» totaal ± 20 min

 • Het element 'verwante initiatieven', de slide over het MPI Klerken, en de Engelenhoeve werd van plaats veranderd, omdat het minder relevant is voor de praktische kant .
 • Afspraak: Als er een vraag gesteld wordt, antwoordt diegene die er het meest over weet.

Persmap:

 • Benadrukken van 3 aspecten:
  • De samenwerking tussen IPSOC en Huize Ten Dries
  • Het dierenzorgproject van Huize Ten Dries als AAA op zich
  • Het gebruik van dieren in de sociale- en/of zorgsector
 • inhoud:
  • voorblad
  • inhoudstafel
  • artikel zelf ( voornaamste )
  • foto
  • randinformatie
 • We spraken af om ons in het begin nog niet in te delen in groepjes.
 • Wie contacteren we?
  • Streekkrant
  • krant van West-Vlaanderen
  • Nieuwsblad
  • Het Laatste Nieuws
  • Steps
  • De Zondag
  • WTV ( maar eerst vragen aan Huize Ten Dries )
  • Radio 2

(http://www.perskringkortrijk.be)

 • de W – vragen:
  • wie? Katho – Ipsoc en Huize Ten Dries
  • Wat? Dierenzorgproject
  • Waar? Huize Ten Dries – Sint Denijs
  • Waarom? Reïntegratie van Jongeren in de samenleving; voordelen van het werken met dieren
  • Wanneer? …

Agendapunten voor de volgende keer:

 • 1 groep bespreekt de vragen 'Wie?', 'Wat?' en 'Waar?'
 • 1 groep bespreekt de vraag 'Waarom?'
 • Het opstellen van een mail naar de perskring
 • vastleggen van een datum

Evaluatie:

We hebben goed doorgewerkt, ondanks sommige spanningen. We hebben de spanningen ook zelf weggewerkt. De pauzes helpen een heel stuk om groepsdruk te verminderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License