Verslag16

Verslag woensdag 4 februari 2009
Gespreksleider/voorzitter: Mandy Barra
Verslaggever: Sarah Devos
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie
Iedereen was aanwezig
Agenda
• PP aanpassen
• Pictogrammen, dierendag, persdag concreter uitwerken
• Groepsevaluatie

In het begin van de vergadering besproken wat we allemaal nog moesten doen en dan splitsten we ons op in kleinere groepjes om bepaalde zaken wat concreter uit te werken. De groepjes werden opgesplitst volgens de data van de voorstelling die we zouden doen. Er waren telkens twee personen die 3 maart gaan en twee personen die 9 maart gaan. Zo zouden we het dan aan elkaar kunnen vertellen en hoeven we niet allemaal dubbel werk te doen.

De ene groep was Matthijs, Jan, Charlotte en ik (Sarah). Wij pasten de PP nog aan waar nodig. We keken ook naar de visie van HTD en probeerden die te linken aan de PP. Deze PP werd samen overlopen en enkel de ideeën van de pictogrammen en de ‘adoptie’ van het paard moeten hier nog bijgevoegd worden.

De andere groep waren Tatiana, Stefanie, Mandy en Ana. Zij werkten het idee van de pictogrammen nog iets verder uit en ook het idee van de ‘adoptiedag’ van het paard. Deze groep stelde ook een mail op met enkele ideeën die dan naar directeur Luc Stock wordt doorgestuurd. Deze mail hebben we ook samen bekeken en aangepast.

Ik zal het belangrijkste dat besproken werd hieronder kort vermelden.

PP
- Het is voor opvoeders, wat verwachten zij ervan?
- Het moet informerend en motiverend zijn, hoe doen we dit?
- Welke mogelijkheden zijn er? Voor- en nadelen
- Wat moet er wel nog op en wat niet
o Meer over de pictogrammen, open stal dag, …
o Korte theoretische achtergrond, AAA en AAT
o Engelenhoeve en MPI, zeer kort
- Eventueel andere info voor dagcentra en HTD zelf (hebben mss andere interesses, voorkeuren, …) (Dagcentra: 6 – 18 en HTD: 0 – 21) (Jongeren van dagcentra ook in contact met paard of niet?)

INLEIDING PP

“Het was de keuze van de directie om dit dierenzorgproject verder te verkennen en van daaruit te kijken wat wij als mogelijkheden zagen. Hulpverlenen is een recht en een vorm van samenwerken tussen hulpvrager en hulpverlener en daarom zien wij zorgen voor een dier ook als een vorm van samenwerken. Dit kan je bijvoorbeeld bereiken door de pictogrammen samen met de jongeren te maken. Door die samenwerking kun je jongeren meer kansen en groeimogelijkheden bieden en een balans uitbouwen tussen voldoening en frustratie dmv het zoeken van vriendschap, intimiteit, … in de relatie met dieren.”

Visie van Huize Ten Dries
- Gaan uit van hulpvraag, hulpverlening is een recht
- Samenwerking, onderhandelen tussen hulpverlener en hulpvrager
- Meedragen aan de groeikansen van anderen
- Proberen omgeving van jongeren erbij te betrekken
- Ontplooien van de eigen mogelijkheden, door werken met dieren
- Groeibevorderend
- Hulpvrager helpen met uitbouwen van balans tussen satisfactie (voldoening) en frustratie, dit dmv vriendschap, intimiteit, …

We gaan ervan uit dat het werken met dieren een vorm is van samenwerken. Om dit concreet gemakkelijker te maken zouden we eventueel pictogrammen kunnen maken, dit in samenwerking met de jongeren van HTD.
Dit zou ook de kern zijn om de medewerkers te motiveren voor het project. Zo kunnen ze de jongeren meer kansen bieden.

Pictogrammen
De pictogrammen werden opgedeeld in drie categorieën.
1) Bescherming, veilighed
- Niet trekken
- Niet erachter staan
- Oren plat = slecht
- Oren recht = goed
- Niet doen schrikken
- Niet opkruipen
- Niet aanhangen

2) Verzorging
- Wassen
- Borstelen
- Benodigdheden
- Hoeven
- Stal uitmesten, hoe kuisen

3) Voeding
- Welke voeding
- Hoeveel
- Klokje

Hierbij zouden we de kinderen zeker betrekken, eventueel ook de ouders, maar dit zou al wat moeilijker zijn. Op die manier kun je kinderen samenbrengen en kunnen ze elkaar ook helpen.

Als deze pictogrammen goed zouden helpen bij de structuratie dan zouden er eventueel ook pictogrammen kunnen gebruikt worden in de leefgroepen zelf. Die zouden op een originele manier door de kinderen gemaakt kunnen worden, dit door te knippen, plakken, tekenen, schilderen, …

Dierendag
Hier zouden we een voorlopig voorstel doen aangezien dit niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. We kunnen hen een idee geven en dan kunnen zij daar later nog op verder bouwen.
Er werd ook voorgesteld om een soort ‘officiële adoptie’ te doen van het paard. Hierbij zouden de ouders, de school, de pers, begeleiders, … betrokken kunnen worden. Er werd ook gezegd dat er een hapje en een drankje zou worden aangeboden. De bediening zou door onszelf gebeuren, zo krijgen wij ook de mogelijkheid om met de jongeren en eventueel ouders en andere personen in contact te komen.
Er zou dus een speciale dag georganiseerd worden waar de pictogrammen zouden ingewijd worden en de ‘adoptie van het paard’ en dan zou hierbij de pers betrokken worden.

Persdag
Er zou een bekendmaking zijn naar de pers toe via officiële wegen. Zo zouden we de mensen meer laten te weten komen wat HTD precies is en hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Er zou misschien ook een kleine persconferentie kunnen plaatsvinden en een persmapje zou opgesteld kunnen worden.
Via sommige kranten zou deze dag ook bekend gemaakt kunnen worden, oa: de streekkrant, het nieuwsblad, het laatste nieuws, visie, parochieblad, …)
Maar hiervoor hebben we wel nog wat tijd.

Groepsevaluatie
In de groepsevaluatie werd gezegd dat we moeilijk gestart zijn met het werk vandaag. Sommigen wilden er iets van maken en de schade van de voorbije maandag wat goed maken, maar anderen blijkbaar niet. Het kwam er op neer dat er wel iets bereikt wilde worden vandaag, maar dat niet iedereen meteen volgde. Het merendeel was daar dan ook mee akkoord.
Voor de rest verliep alles redelijk vlot en als er iets niet in orde was, dan volgde dit wel snel. Er werd wel gezegd dat iedereen wel snel afdwaalde van het project en daarom werden er ook enkele afspraken gemaakt om de samenwerking iets vlotter te laten verlopen.
- We praten een kwartiertje over van alles dat in ons weekend gebeurd is en dan gaan we allen een goede twee uur aan het werk.
- Na elke vergadering volgt een evaluatie
- Als gespreksleider goed voorbereid zijn en weten wanneer je moet ingrijpen
- Verslag op prodizo zetten en meebrengen naar de vergadering
- Verslag op tijd klaar!
-
Te doen
• Sarah: drie bundels van Maarten Remmerie meebrengen
• Tatiana: mail naar directeur Luc Stock
• Ana: belt nog eens naar Maarten Remmerie
• Matthijs: informeert bij Mr Wydooghe wat er allemaal in een persmap moet
• Sarah: past opmaak van de PP nog aan

Volgende vergadering
• De ideeën van de pictogrammen en de ‘adoptie’ in de PP
• Uitleg en ideeën van de pictogrammen door die groep
• Besluit van de PP maken
• Pers -> map (wat moet daarin? + eventueel ontwerp van een artikel)
• PP chronometreren
• Overgang van PP naar gesprek, hoe pakken we dit aan?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License