Verslag15

10/12/2008

Voorzitter: Anasthasia Dewitte
Verslaggever:Matthijs Devolder
Aanwezig: Sarah Devos, Tatiana Debruyne, Stefanie Cattrysse, Anasthasia Dewitte, Mandy Bara, Charlotte Bultiauw, Jan Verriest, Matthijs Devolder, Leen Dessein
Verontschuldigd: /
Afwezig: /

Inhoudsopgave

 • Bespreking presentatie en gesprek Huize Ten Dries
 • Picto's
 • Enthousiasmering medewerkers
 • Dierendag / Open-staldeur-dag
 • Afspraken met Huize Ten Dries
 • Evalutie presentatie en gesprek
 • Groepsevaluatie
 • Individuele gesprekken
 • Punten volgende vergadering

Bespreking presentatie en gesprek Huize Ten Dries

Ons publiek was tevreden over de presentatie. Vooral de uitleg omtrent AAA/AAT en het Picto-idee werden positief bevonden. Men was geinteresseerd in de werking in MPI Maria Ter Engelen.
Naar mogelijkheden voor project werden vooral de volgende punten besproken:

 • Picto's

Men was positief over een werking met pictogrammen. We kunnen het ontwerpen van pictogrammen baseren op een lijst van taken die de verzorging van het dier met zich brengt (zie afspraken met HTD). Als we de jongeren kunnen betrekken in het ontwerp van de picto's worden ze op deze manier reeds betrokken bij het project. Er moet zowel aandacht besteedt worden aan de taken van de verzorging als aan het welzijn en veiligheid van zowel client en dier. Er moeten vangnetten voorzien worden voor mogelijke agressie en andere problemen.

 • Enthousiasmering medewerkers

Er werd gevraagd om ons na de blok- en examenperiode (en ons 4-dagen lange verlof) vooral te richtten op het motiveren van medewerkers, zowel uit het personeelsbestand van HTD als naar de omgeving toe. Hiervoor spreken we af met de 2 groepen begeleiders uit de leefgroepen, de logistieke dienst en het personeel van het dagcentrum (zie afspraken met HTD). Tijdens deze contacten informeren we het personeel over het doel van het project, lichtten we kort even de theoretische achtergrond toe en proberen we te weten te komen hoe de mensen dit idee opvatten, of ze andere invalshoeken kunnen aanbrengen, etc…

 • Dierendag / Open-staldeur-dag

Het idee om een dierendag in te richten werd met enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek en kan een mooie bekendmaking van het project vormen. Dit is echter een plan naar de toekomst toe en zal waarschijnljk niet meer tijdens de duur van onze projectgroep plaatsvinden.

 • Afspraken met Huize Ten Dries

Mr. Remmerie zal de uurroosters van de verschillende teams samen leggen om zo te kijken wanneer we de groepen personeel kunnen informeren over het project. Ook zorgt hij ervoor dat wij de lijst met verzorgingstaken, de vragenlijsten en de enquete die reeds werd opgesteld, kunnen verkrijgen. Hiervoor zal Ana functioneren als vaste contactpersoon
De communicatie tussen onze projectgroep en HTD moet vlotter verlopen. Hiervoor bekijken we wekelijks iets over onze bezigheden die week gemeld moet worden aan HTD. Dit kan heel beknopt via email.
Sarah houdt de documentatie ivm. Dierenwerking bij die we van Mr. Remmerie verkregen.
De link naar de Prodizo Wiki wordt doorgestuurd naar HTD

Evalutie presentatie en gesprek

De groep was tevreden over het verloop van de presentatie. Bij volgende presentaties wel vragen naar de locatie, zodat we iets vlotter kunnen anticiperen hoe we de zaken praktisch regelen. Tijdens de presentaties aan de groepen personeel splitsen we ons op in groepen om zo efficienter te kunnen werken. Ook over het gesprek heerste unanieme tevredenheid. We hebben een concrete doelstelling voor het 2de deel van het project.

Groepsevaluatie

Maandag 15/12 hebben wij een groepsevaluatie. Hierbij zullen we het vooral hebben over de samenwerking in de groep en de individuele kwaliteiten en groeimogelijkheden. We werken aan de hand van de volgende vragen:

 • Rolverdeling in de groep
  • Welke rollen spelen we?
  • Zijn we tevreden in onze rol?
  • Hoe kunnen/moeten we veranderingen aanbrengen?
  • Hoe kunnen we elkaar helpen in deze veranderingen?
 • Groepsevolutie
  • Hoe is de groep als geheel geëvolueerd?
  • Hoe zijn we individueel geëvolueerd?
  • Hoe verloopt de communicatie tussen groepsleden?
  • Hoe gaan we om met meningsverschillen in de groep?

Individuele gesprekken

Charlotte's gesprek vindt plaats in de voormiddag. Zij heeft reeds een tijdstip afgesproken. S'middags begint Ana's gesprek om 13u45. Daarna komt Tatiana aan de beurt en Matthijs sluit af. De gesprekken duren telkens ongeveer 40 minuten.

Punten volgende vergadering

 • Overlopen contacturen met de groepen van HTD
 • Opstellen van een voorlopig werkplan
 • Doormailen van de afspraken, de link naar de wiki, de litaratuurlijst

en de contractadressen naar HTD

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License