Verslag14

Gespreksleider/voorzitter: Jan Verriest
Verslaggever: Anasthasia Dewitte
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie

Iedereen was aanwezig op de vergadering van 08/12/2008.

De volgende agendapunten kwamen aan bod:
- Inleiding en slot bespreken door Stefanie en Mandy.

- Afwerken van de gesproken teksten door Anasthasia, Mattijs en Tatiana.

- Kijken voor de bronvermelding door Jan, Sarah en Charlotte.

- Bespreken hoe we het woensdag zullen aanpakken bij de voorstelling.

We bespraken we wat zou doen tijdens deze vergadering.
Sarah was in het bezig van alle verschillende documenten die we gebruikt hebben tijdens ons hele project en zij heeft samen met Jan en Charlotte gekeken voor de gebruikte bronnen om die te vermelden in de powerpoint.
Sarah zal ook alle bronnen verzamelen in één document, zodat alles overzichtelijk is. Iedereen moet dus thuis zijn bronnen verzamelen en doorsturen naar Sarah.
Samen hebben we ook de powerpoint in orde gemaakt om alles klaar te hebben voor onze presentatie.

Ook hebben we een foto genomen om mogelijk op Prodizo te zetten.

Dan hebben we met de hele groep samen besproken hoe we de inleiding en het slot zouden aanpakken.
De meeste ideeën voor dat onderwerp kwamen natuurlijk van Stefanie en Mandy, die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Er zijn momenteel dus geen agendapunten meer, omdat we moeten kijken wat ‘Ten Dries’ te zeggen heeft van onze ideeën, die we dan in onze volgende vergadering zullen gebruiken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License