Verslag13

Verslag 26 november 2008.

Gespreksleider/voorzitter
Sarah Devos
Verslaggever
Tatiana Debruyne
Gespreksbegeleider
Leen Dessein
Projectverantwoordelijke
Maarten Remmerie

Aanwezig: Sarah Devos, Anasthasia Dewitte, Charlotte Bultiauw, Matthijs Devolder, Jan Verriest, Mandy Barra en Tatiana Debruyne

Afwezig: Stefanie Catrysse

Agendapunten: - Probleem betreffende de individuele evaluatiegesprekken oplossen
- Informatie over de Engelhoeve grondig bespreken
- Afspraken betreffende bezoek aan Huize Ten Dries
- Zaken uit de PowerPoint halen die nog nuttig kunnen zijn

1) Probleem betreffende de individuele gesprekken.

Aangezien we 12 december in de voormiddag, voor het vak inleiding sociaal werk, naar Dominic Savio moeten konden de gesprekken die in de voormiddag gepland waren niet doorgaan.
Er werd een oplossing gezocht en die werd gevonden.
Jan: dinsdag 2 december in de voormiddag
Tatiana: vrijdag 12 december in de namiddag

2) Informatie over de Engelenhoeve grondig bespreken

De Engelenhoeve is ontstaan door 2 mensen die zelf een kindje met een beperking hadden. Ze hadden een boerderij en hebben die steeds verder en verder uitgebouwd tot wat het nu is. Reclame werd gemaakt door het steeds door te vertellen. Ze hangen voornamelijk af van sponsors want mensen mogen daar steeds gratis over de vloer komen.
Nu zijn de oprichters ook genomineerd voor ‘de gouden pluim’ op WTV.

De doelgroep van Engelenhoeve is eigenlijk iedereen. Het volledige gezin is daar welkom, niet enkel de kinderen met een beperking.

De mensen komen in contact met de Engelenhoeve via verenigingen. Bv specifiek een vereniging die zich bezighoudt met gezinnen met een beperking.

Er is in de Engelhoeve dan ook een snoezelruimte aanwezig, evenals een snoezeltuin. Daar mogen de kinderen doen wat ze willen.

Op de vraag wat het verschil nu eigenlijk is tussen AAT en AAA werd door de mensen van de Engelenhoeve geantwoord door te zeggen dat het in elkaar vloeit. Wij hebben de zaken steeds apart bekeken, daar zagen ze ze samen.

De buurman van Anasthasia heeft ook een totaal verlamd kindje en zijn ook al naar de Engelenhoeve geweest. Die man helpt dan ook andere mensen die een kind hebben met een beperking door ze door te verwijzen naar de Engelenhoeve. (eventueel nog eens vragen aan buurman hoe hij precies in de Engelenhoeve terechtgekomen is.)

Misschien kunnen we ze in contact brengen met Huize Ten Dries voor een eventueel bezoek. Ook maken ze in de Engelenhoeve gebruik van pictogrammen en aangezien ze daar in Huize Ten Dries ook iets over gevraagd hadden zou het misschien nuttig kunnen zijn.

3) Afspraken betreffende het Bezoek aan Huize Ten Dries.

Huize Ten Dries wil dat wij het project voor hen wat meer uitwerken. Met de zaken van de Engelenhoeve kunnen we misschien wel al iets doen (bv. pictogrammen) maar we moeten ook nog op bezoek naar het MPI van Klerken en misschien halen we daar ook nog interessante zaken.

We hebben in totaal eigenlijk al 4 zaken bedacht die we kunnen voorstellen in Huize Ten Dries om te doen.

-Pictogrammen
-Contact met de Engelenhoeve
-Snoezeltuin

Daaronder verstaan we dat we in de plaats van het speelbos op die plaats een tuintje aanleggen met kruiden en bloemen waar de jongeren dan zelf kunnen voor zorgen.
Iedereen heeft dan zogezegd zijn eigen stukje grond.
Wanneer ze de instelling verlaten kunnen ze hun plantje dan ook bijvoorbeeld doorgeven aan degene die nieuw toekomt. Er kan eventueel wel een bloem meegenomen worden.

-Dierendag

Een laatste voorstel die we hadden was dus een dierendag. We hadden 3 doelgroepen voor ogen, ofwel met de lagere school van Sint-Denijs, ofwel met jeugdbewegingen uit de omgeving ofwel met de buurt.
Wij dachten dat het misschien het makkelijkst zou zijn om te beginnen met de school.

4)Zaken uit de PowerPoint halen die nog nuttig kunnen zijn.

- ≠ AAT en AAA
Kort maar grondig
- AAA
Elementen uit de zorgboerderij en sociale kinderboerderij
Wat zijn de meest interessante zaken?
- Illustreren met Engelenhoeve en MPI Klerken
- Op het einde:
Informatie van bv Rekem
Onze voorstellen
- Bronnenlijst

Evaluatie vergadering:
-Meest vruchtbare vergadering
-We hebben echt iets nuttigs gedaan
-We hebben een doel voor ogen
-Project opstarten is moeilijk

Volgende vergadering:
-PowerPoint vervolledigen
-Vragen Klerken nog eens overlopen
-Brainstormen over de Dierendag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License