Verslag 10

Vooreerst moest iedereen een powerpoint voorstelling maken en die voorstellen aan de hele groep.
De ene groep moest onder handen nemen over de verschillen tussen Animal Assistance Therapy en Animal Assistance Activities.
De andere groep legde voor welke soorten boerderijen het meest geschikt waren voor ons project, waarom ze geschikt waren en wat we konden leren van die boerderijen en hun omgang met de omgeving.
Tijdens de powerpoints gaf iedereen zijn mening over wat er goed was aan de powerpoint en hoe we die misschien konden verwerken in de voorstelling de we moeten geven aan de mensen van ‘Huize den Dries’.

Daarna heeft Tatiana ‘de Bekwaame Boon’ gecontacteerd in verband met een mogelijk bezoek.
Ook hebben we besproken wat we precies kunnen bezoeken maar daar gaan we volgende week meer op in gaan, zodra we reacties krijgen op de mails die we verstuurden naar verschillende faciliteiten voor een bezoek of voor informatie over hun programma.
Het beste voor ons project is de engelenhoeve, waarvoor wij nog een mail zullen sturen.
Daarna bespraken we de vrije dagen, wat ook nodig is om de groepssfeer te behouden.
Ook kwam de bespreking van hoe we de bronnen zouden bijhouden en hebben we onze telefoonnummers uitgewisseld om zo gemakkelijker contact te kunnen maken met elkaar.

Voor volgende week woensdag staat op de agenda :

- Reacties op de mails samen leggen.

- Inhoudelijke onderlinge bevragingen.

- Kijken voor Wiki.

- Misschien bespreken wat de meest relevantste bezoeken zullen zijn voor ons project.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License