Verslag 21

Verslag woensdag 2 maart 2009

Gespreksleider/voorzitter: Tatiana Debruyne
Verslaggever: Sarah Devos
Gespreksbegeleider: Leen Dessein
Projectverantwoordelijke: Maarten Remmerie
Iedereen was aanwezig
Een deel van de groep ging ons project en de ideeën voorstellen aan Huize Ten Dries. Dit waren: Anna, Stefanie, Jan en Charlotte

De rest van de groep bleef op school en werkte nog enkele dingen verder af. Dit waren Tatiana, Mandy, Matthijs en Sarah.

Agenda
• PP oefenen
• Wiki aanpassen
• Verder werken aan de persmap (artikel)
• Nabespreking van de voorstelling in HTD

PP
- Werd ingeoefend en aan onszelf voorgesteld
- De timing was zo’n 10-12 min, daarbij komen nog de vragen van HTD
- De PP was goed, maar we moeten de indruk geven dat er nog niets zeker is en dat het nog altijd maar voorstellen zijn
- In HTD zullen we de mensen goed moeten motiveren zodat we zoveel mogelijk respons krijgen

Wiki aanpassen
- De bestanden op de wiki die gemaakt zijn voor het examen zijn van de wiki verwijderd. We zijn dit gaan vragen aan meneer Wydooghe en dit was geen probleem.
- Er ontbreken nog enkele verslagen en wie ze er nog moet opzetten, zal dit zo snel mogelijk doen.
- Bepaalde delen op de wiki moeten nog aangevuld worden.
- Het deeltje “integratie” hebben we laten weg vallen want het komt voor in andere pagina’s
- De opmaak van de wiki is verder aangepast

Persmap
- We werkten verder aan het persartikel

Nabespreking van de voorstelling in HTD
- Het ging goed, behalve enkele kleine problemen in het begin
- Er waren geen vragen over het theoretisch gedeelte
- Men wil er zeer graag de buurt bij betrekken. Blijkbaar zijn de scholen zeer enthousiast over het project. Dit zal gebeuren door een persmap op te stellen.
- Het idee van de pictogrammen moet nog verder uitgewerkt worden. Zullen wij die pcito’s samen met de kinderen maken? Zullen wij het idee van de picto’s gaan voorstellen in de leefgroepen? De kinderen willen ze zeker en vast zelf maken want ze zijn zeer fier op hun project en willen zo ook hun bijdrage leveren.

Evaluatie
- De vergadering verliep rustig, het was op het gemak
- Maar er is toch goed gewerkt

Te doen
• Iedereen zet zijn verslagen op de wiki die nog mankeren
• Charlotte: zet nog enkele begrippen in de begrippenlijst op de wiki
• Tatiana: zet de PP op een usb voor de voorstelling morgen
• Mandy: beschrijft het stappenplan en de uitvoering op de wiki
• Matthijs: vult nog dingen aan op de wiki omtrent bijzondere jeugdzorg
• Jan: schrijft het deel over de boerderijwerking op de wiki
• Charlotte en Anna: vullen nog zaken aan op de ledenlijst
• Jan stuurt zijn verslag van HTD door naar Sarah

Volgende vergadering
• Er volgt een bespreking van de beide voorstelling in HTD. Hierbij wordt gekeken wat nog verder uitgewerkt moet worden omtrent de pictogrammen en eventueel andere zaken die ze vermeld hebben.
• Persartikel verder afwerken

Verslag voorstelling HTD 2 maart

Verslag voorstelling HTD 3 maart
- De theorie was duidelijk
- Men stelde zich wel wat vragen omtrent de dag waarop we de pers en de ouders zou den uitnodigen. Is dat wel een goed idee om die samen uit te nodigen. We moeten rekening houden met de privacy van de ouders en de kinderen.
- Als je de ouders gaat samenbrengen, gaat dit ook consequenties met zich meebrengen. Sommige ouders zijn geïnteresseerd en andere niet. Degene die wel geïnteresseerd zijn in het project kun je er wel bij betrekken en als brugfunctie gebruiken. De ouders kunnen eventueel ook instaan voor de verzorging van het paard of het onderhoud bv.
- HTD vond het een goed idee om enkele mensen van de Engelenhoeve en het MPI Maria Ter Engelen uit te nodigen op de persdag.
- Men staat er wel op dat de jongeren zelf de pictogrammen uitwerken. Ook al is het maar het inkleuren ervan, dan hebben ze toch een eigen inbreng in het project.
- Sommigen vroegen zich af of er geen concrete activiteiten waren met het paard, maar dit is vooral welzijnsbevorderend en als ze activiteiten willen doen, kunnen ze dit zelf nog meer uitwerken. Onze tijd is tekort om daar nog iets mee te doen.
- De begeleider moet wel een zekere kennis, begeleiding en engagement hebben voor dit project. Sommige opvoeders zeiden meteen dat ze niets van paarden weten en dat dit voor hen dan ook een stuk moeilijker is. Je kan dan ook niet meteen verwachten van iedereen dat ze meestappen in dit project, de ene is al geïnteresseerder of de andere. Het is een extra keuze voor de mensen die er wel interesse voor hebben.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License