Wordt lid!

Wie kan lid worden?

Om lid te worden van onze Wiki zijn er geen vereisten. Aangezien we echter nog middenin ons project zitten, beperken we het aantal leden voorlopig tot enkel de mensen die meewerken. Wanneer we de pagina voor het grote publiek open stellen, aanvaarden we alle geinteresseerden.

Zend ons gewoon een berichtje en we laten snel weten of we op dat moment lidmaatschap verlenen.

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License