Stappenplan

Verkenning

Verkennen van de vraagstelling

Verkennen van de theorie

Bestaande initiatieven

Analyse

Analyse van de theorie

Analyse van de verschillende initiatieven

Verwerking

Werken met dieren binnen Bijzondere Jeugdzorgen

Opstellen van voorstellen

Zorg voor het paard

Omgang met het paard
Verzorging
Werking met picto's

Samenwerking met De Engelenhoeve

Is er reeds contatct?
Is er mogelijkheid tot contact?
Hoe contact leggen?

Snoezelbos

Inrichten geurentuintje
Verantwoordelijkheid voor eigen lapje grond

Integratie in de samenleving

Contact leggen me omgeving => school/jeugdbeweging/buurt
'Dierendag'?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License