Doelstellingen Sociaal-agogische vaardigheden

Als 1e jaarsstudenten Bachelor in het Sociaal werk aan campus IPSOC van de KATHO is het in eerste instantie de bedoeling dat wij bepaalde pedagogische doelstellingen bereiken. De exacte lijst vindt u op de de website van Katho.

Concreet houdt dit in dat wij, doorheen ons project, leren werken in groep. Hiervoor leerden we gebruik maken van bepaalde vaardigheden en methodieken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License