Bronnenlijst

Organisaties

Huize Ten Dries

Huize Ten Dries is een voorziening bijzondere jeugdzorg waarmee we samen aan dit project begonnen. Meer informatie kan je hier vinden.

Instituut voor Welzijn CorCaroli

Instituur CorCaroli is een organisatie die mensen trainingen, lezingen, groepstherapiën en dergelijke aanbied om zelf te kunnen streven naar een hoger welzijn.

MPI Maria Ter Engelen

MPI Maria Ter Engelen is een voorziening voor kinderen en volwassen met een mentale of meervoudige beperking. Het MPI bevindt zich in de gemeente Klerken, nabij Houthulst.

Nederlandse vereniging voor psychotherapie, Utrecht

De Nederlandse vereniging voor psychotherapie is de beroepsvereniging voor psychotherapeuten in ons buurland. Men vindt er informatie omtrent de vormen van psychotherapie en wat een psychotherapeut eigenlijk doet. Ook vindt men er allerhande informatie over de organisatie van het beroep en de opleiding die er aan voorafgaat.

Oase, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, Dendermonde

Oase is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en biedt begeleiding aan mensen met psychosociale en psychische problemen.

OSBJ, Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg

DE OSBJ biedt informatie, advies, vorming en ondersteuning aan alle (professionele en vrijwillige) werknemers van Vlaamse organisaties, projecten en diensten van de Bijzondere Jeugdzorg.

Vlaamse Vereniging Voor Gedragstherapie

Bij de VVGT kan men informatie bekomen over vormingen en opleidingen die in verband staan met de (cognitieve) gedragstherapie.

Vlaanderen

Vlaanderen is niet alleen een lap grond met inwoners, maar is via de Vlaamse Overheid ook betrokken bij alles wat met hulpverlening in Vlaanderen te maken heeft.

Specialisten

Bernice Muntz
Joseph Hart
Lazell
Lee Woldenberg
Marja Christiaanse Wijntjes
Marsch
Trigant Burrow
Werner Karle

Bibliografie

Brochure

WYDOOGHE B. [ed.]. Game on! We krijgen er niet genoeg van, Vlaams Parlement, Brussel, 2008, 31 blz
tekst pdf
Om het volledige document te raadplegen, klik hier

Boeken

Antony E.J en Foulkes S.H., 'Groepstherapie', Aula, Utrecht , 1968, 317blz
Cladder H., van Borselen W. & Nijhoff-Huysse M., ‘Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen’, Uitgever Swets & Zeitlinger, Lisse, 1986
Eykman J.C.B. & Jongerius P.J. ‘Praktijkboek groepspsychotherapie’, Academische uitgeverij Amersfoort, Amersfoort, 1993, 376 p.
Geets J., Marissen M. & Nys J., ‘Leefsleutels: module voor opvoeders en begeleiders in de bijzondere jeugdzorg’, Uitgever: Leefsleutels voor jongeren, 1995, 113p
Gieles F., ‘Groepsleider… een vak apart: methodisch werken met de leefgroep’, Samsom, Alphen a d Rijn/ Brussel, 1980, 350p
McGreevy P. & Boakes and Robert A., ‘Carrots and sticks: principals of animal training’, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 311p
Hettinga G., 'Kind en natuur, een handleiding voor jeugdbegeleiders', Valkenburg: Van Loghum slaterus, 1978
Schippers H.L. & Margadant-Van Arcken M., ‘Het grote kinderboerderijenboek: relatie mens en dier’, Zuid Boekprodukties, Lisse, 1989, 192p
Van Acker J., ‘Gedrags- en opvoedingsproblemen’, Boh, Stafleu Van Loghum, Houten/ Diegem, 1995, 293p
Ter Horst W, 'Herstel van het gewone leven',Groningen: Wolters – Noordhoof, 1977
Ter Horst W, 'Natuur en kind. Ideeën voor een groene opvoeding. Supplement met achtergrondinformatie.', Den Haag, Omniboek, 1978
Margadant M, Schippers H, 'Het grote kinderboerderijenboek. Relatie tussen mens en dier.', Lisse: boekproducties BV, 1989

Tijdschriften/ artikels

De Kok Y., 'Katten en patiënten met schizofrenie: een goed samengaan?', In: _Tijdschrift voor psychiatrie_, jaargang 6, nummer 46, 2006
Dhondt P., 'Jeugdzorgboerderij 'de bekwame boon': de eerste trede terug naar de samenleving', In: _Agora_, nummer 5, 2002
Dooms R., 'Manegeproject OPZ-Rekem, innoverend en succesvol!', In: _Similes_, nummer 113, 2005
Dudevsky S., // ‘Dieren kunnen niet doen alsof’ uit Therapeutisch contact tussen mens en dier, In: //tijdschrift over jeugd, jaargang 5, nummer 8, p 36-40, 2000
Paelinck D., 'De boer op? Twee werelden ontmoeten elkaar in de zorgboerderij., In: _Echo's_, nummer 17, 1997
Paelinck D., 'Op hun paard', In: _Echo's_, nummer 1, 2002
Van Gent A., 'Therapie met hulpdieren. Overmorgen mag ik weer spelen met de hond.', In: _De Wegwijzer_, jaargang 26, nummer 6, 2007
Van Wingelaar N., 'Paardrijden, een sport zonder dremples', In: _PIP_, nummer 16, 2003
Vink R., 'Diersnoezelen', In: _Klik_, nummer 10, 2005
Vossen C., Janssen G. & de Mey, H.,// ‘Acceptance and Commitment Therapy: kennismaking met een nieuwe vorm van gedragstherapie', In: //_Psychopraxis_, jaargang 6, nummer 3
Wolf M., 'Werken met dieren', In: _Maandblad van de activiteitensector_, jaargang 22, nummer 3, 2001
Wymenga A., 'Zorgboerderij, dag en nacht tussen de beesten', In: _Klik_, 2005
'De individuele mens-dierrelatie: dood en ziekte als discriminant van de waarde van een dier', In: _Ethische Perspectieven_, nummer 4, 2004
'Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok: 'Ik let op wat ze wel kunnen'.', In: _Socio_, nummer 76, 2007

Krantenartikels

DARRAGAS P., 'Dieren helpen vertrouwen winnen', In: _De Standaard_, 22 september 2007
PENNINCK P., 'Paard kan gezin met problemen helpen', In: _Het Nieuwsblad_, 24 november 2006
VAN PUYMBROECK J., 'Help een dier, help jezelf', In: _De Standaard_, 29 oktober 2005
'Al 192 zorgboerderijen in Vlaanderen', In: _Het Laatste Nieuws_, 18 oktober 2008
'Extra plaatsten in gesloten centra bijzondere jeugdzorg', In: _Het Laatste Nieuws_, 10 oktober 2008
'Huisdieren maken kinderen gelukkig', In: _De Standaard_, 21 april 2006
'Ouderen en probleemjongeren krijgen voorrang bij sociale huur', In: _De Standaard_, 31 december 2008
'Training voor moeilijke kinderen en hun ouders', In: _De Standaard_, 8 maart 2008

Eindwerken

BORREMANS G., DECEUNINCK I., DEWULF E., MEERSDOM L., MAES E., DECAT E., DEDEURWAARDER N. & VERHULST M. 'Zaai een idee, oogst een toekomst!' uit _'Beleidsvoorbereidend rapport rond methodisch handelen met dieren'_, Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk
BRANS P., GOFFIN N. & KEYMEULEN F. (e.a.) ‘Geschiedenis van de kinder- en jeugdbescherming.’ uit _'Bijzondere Jeugd, bijzondere zorg. Projectwerking binnen Bijzondere Jeugdzorg.’_, Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk, 1999
COLMAN C. 'Dieren, vrienden die luisteren; hoe dieren een positieve invloed hebben binnen de opvoeding., Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk
ODA I., ‘De vriendschap van een dier…’ uit // _'De relatie tussen dementerende bejaarden en dieren.'_, Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk, 2001
SENTER S., ' A therapeutic animal-assisted activities manual.' uit _'People and animals'_
VAN HERCK L., 'De finish is even belangrijk ls het startschot. Een voorstel tot afrondingsleidraad voor een individiueel begeleider in een OOOC', Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk
VERSCHAEVE I., '"Ga je mee bij Snoepy?" Mens en dier in de hulpverlening.', Katho-Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk

Websites

De Engelenhoeve http://www.engelenhoeve.be/
Gedragstherapie http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragstherapie
Groene Zorg vzw http://www.groenezorg.be/
Instituut voor welzijn Corcaroli http://www.corcaroli.nl/
Kinderboerderij Van Clé http://www.vancle.be/
Maria Ter Engelen http://www.mariaterengelen.be/main.html
OSBJ http://www.osbj.be/
Vesta vzw http://www.vesta-tnw.be
Vlaamse Overheid & Vlaamse Gemeenschap http://www.vlaanderen.be
Domein Leiedal http://www.domeinleiedal.be/
Het Tinkerbed vzw http://www.tinkerbed.be/
Equitherapie http://www.equitherapie.be/
Juriwel http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/jongeren/federaal.htm
Huize Ten Dries http://www.jongerenzorg.be/

"Om het volledige document te raadplegen, klik hier."

Politieke visies

  • CD&V: CD&V wil verdere uitbreiding in de gesloten centra voor bijzondere jeugdzorg.
  • Groen!: Groen! vindt dat de noodsituatie bij de opvang van jongeren het gevolg is van verwaarlozing van de huidige Vlaamse regering. Een van de belangrijkste doelen die ze nastreven is dat er meer opvangplaatsen moeten komen in de bijzondere jeugdzorg. Men wil de wachtlijsten zo rap mogelijk wegwerken want het aantal vragen naar opvang blijft maar stijgen. Groen! Wil daar zo snel mogelijk iets aan doen want men weet dat als jongeren in problemen niet geholpen worden, het probleem alleen maar groter wordt.
  • Sp.a: Sp.a beseft dat er geen plaatsten genoeg zijn om jongeren uit de bijzondere jeugdzorg te plaatsen en daar willen ze dan ook zeker iets aan doen. De Vlaamse Overheid maakt daar nu extra geld voor vrij en dat vinden ze zeer positief! Ze doen er ook alles aan om de wachtlijsten zo rap mogelijk te doen verdwijnen.
  • Vlaams belang: Vlaams belang vindt dat de beschikbare reguliere opvangcentra vol zitten. De wachttijd voor ambulante begeleiding bedraagt gemiddeld één jaar. Voor heel wat jongeren is er te weinig opvang en onvoldoende begeleiding. Er is behoefte aan een meer laagdrempelige eerstelijnsjeugdzorg. Formeel hebben de CLB’s (Centra voor Leerlingbegeleiding, voordien PMS en Medisch Schooltoezicht) die opdracht. Ze kunnen deze echter niet uitvoeren door allerhande praktische bezwaren. Voor de psychosociale taak van de CLB’s zijn er in elk geval fors meer middelen nodig.

Opdracht Excell

Hier kun je de verwerkte gegevens vinden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License