Begeleiding in Huize Ten Dries

Voor wie?

Een gezin met kinderen waarin alles gesmeerd loopt…iedere ouder, kind of jongere droomt ervan. Doch in werkelijkheid is dit niet zo vanzelfsprekend. Heel wat omstandigheden kunnen opvoeden tot een zware opdracht maken.
Je zoon of dochter stelt moeilijk gedrag. Je vraagt je af hoe je er best mee omgaat. Bepaalde gezinssituaties wegen zo sterk door dat alles teveel wordt. Als puber of adolescent wil je je eigen levensstijl uitbouwen… Thuis denken ze er echter anders over. Dagelijks zijn er ruzies over studeren, relaties, uitgaan,…
Op school lukt het niet. Je resultaten zijn slecht. Het interesseert je niet meer. Tijdens zo'n periodes kan je best wat hulp en ondersteuning gebruiken. Soms is samenleven in het gezin voor een korte of langere periode niet meer mogelijk.

Visie

De vraag om hulp vormt echter het uitgangspunt van hun begeleiding. Die hulpvraag kan gesteld worden door de ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken, de jongere of maatschappelijke instanties.
Hulp verlenen zien ze als een samenwerkingskwestie tussen de hulpverlener en de hulpvrager.

Terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License