Animal Assisted Therapy

Ontstaan

De wortels van de dierentherepie zijn niet zo lang geleden ontstaan in Amerika.1Boris Leninson wordt de pionier van de AAT genoemd. Hij gebruikte in 1960 voor het eerst de term pet-therapy. Van beroep is hij een kinderpyschiater. Tijdens zijn job ontdekte hij - alhoewel hij niet gauw door de muren van de kinderen heenbrak en amper communicatie met hen had - dat zijn hond Jingles wel gemakkelijk contacten kon leggen. De kinderen betrokken de hond al snel in hun spelletjes en hun fantasiewereld. Zodoende kon de hond als een brug tussen de psychiater en zijn cliënten functioneren.

Begrip

AAT is een doelgerichte interventie waarbij het dier, dat aan specifieke criteria voldoet deelneemt aan een behandelingsproces.
Het wordt toegepast door professionals (psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist…). Het dier kan begeleid worden door een professional, maar ook door een deskundig vrijwilliger onder toezicht van een profesional. Alles wordt door de professional gedocumenteerd en geëvalueerd. Animal Assisted Therapy beoogt een verbetering in het psychische, sociale, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke functioneren van de cliënt. De therapeut stelt individuele doelstellingen voorop. Vervolgens documenteert en evalueert hij het gesprek.

Doelstellingen

Het verbeteren van:
1) sociale vaardigheden
2) motoriek
3) communicatie
4) fysieke belastbaarheid

Het verminderen van:
1) angst
2) spierspanning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License