Animal Assisted Activities

Ontstaan

AAA heeft zijn wortels in de Animal Assisted Therapy.

Begrip

AAA zijn activiteiten met dieren die bijdragen tot een verbetering van welzijn voor de cliënt.
Bijvoorbeeld voor personen met een psychische beperking en voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme.
Het biedt een activerende en ondersteunde begeleiding met dieren vooral bij kindermishandeling, huiselijk geweld en autisme.
De Activities worden individueel of in groep gegeven. De honden en paarden van de stichting worden zowel voor de activiteiten als voor therapie ingezet. Deze dieren zorgen voor een verbetering van vertrouwen, (zelf)beheersing, integratie, lichaamsgevoel e.a.

Doelgroep

Voor alle leeftijdsgroepen van jongeren tot bejaarden biedt AAA een unieke mogelijkheid tot rehabilitatie en ontspanning.

Activiteiten met dieren

Activiteiten zijn bedoeld om mensen te ondersteunen of te stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven of te bevorderen of mensen maatschappelijk actief te laten worden. Activering is niet direct gekoppeld aan een beperking of ziekte, maar meer algemeen gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven. Activiteiten waarin huisdieren een rol spelen worden Animal Assisted Activities genoemd. De activiteit is vaak een bezoek van huisdier en begeleider. De cliënt kan het dier knuffelen, verzorgen of ermee wandelen. Activiteiten kunnen therapieondersteunend zijn of therapeutisch effecten hebben. Bij de activiteit is bij voorkeur een professional betrokken maar in principe is het niet nodig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License